Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Sjöbo gästgiveri. Ingen brand. Återställer larmet.