Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Telia huset i centrum. Ingen brand. Oklart vad som orsakat larmet. Återställer larmet.