Automatiskt brandlarm

Befälet 3060 i Simrishamn åker ännu en gång ner till Apotekarens B&B där larmet löst. Ägare samt larminstallatör kontaktas och övertar ärendet.