Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till Apotekarens B&B. Ingen brand. Orsak är rök från grillning. Återställning av larmet.