Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Ängsgården. Ingen brand. Återställning av larmet. Ärendet lämnas över till anläggningsskötare.