Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till GT-prototyper. Ingen brand.Oklar orsak till att larmet löst. Ärendet lämnas över till K-man.