Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av tekniskt fel.