Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till servicehuset Göken. Ingen brand. Problem med larmsändaren. Kontakt tas med Insatscenter 24 som kommer att åtgärda problemet.