Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm till Lunnarps mejeri. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av ånga. Återställer larmet.