Automatiskt brandlarm

Station Borrby/Löderup åker på automatiskt brandlarm till Österlen Hotell. Ingen brand. Orsak är intryckt larmknapp. Ärendet lämnas över till ägare.