Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas på ett automatiskt brandlarm till Backaskolan. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning.