Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker till Ystad Spa och konferenshotell på ett automatlarm. Larmet utlöst pga intryckt larmknapp, ingen brand.