Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Kontroll och återställning av larmet.