Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Färjeterminalen. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av bakning. Återställning av larmet.