Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Sandbäcksskolan. Ingen brand. larmet utlöst av okänd orsak. Återställer larmet.