Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm i centralorten. Ingen brand. orsak är intryckt larmknapp. Återställer larmet.