Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till fastbränslecentralen. Ingen brand. återställning av larmet.