Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till ICA Kvantum. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.