Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Polykemi. Ingen brand. Ärendet lämnas över till anläggningsskötare.