Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Surbrunnsparken. Ingen brand. Orsak är tekniskt fel. Ärendet lämnas över till ägare.