Automatiskt brandlarm Vollsjö

Station Vollsjö larmas till ett automatiskt brandlarm på Tuagården som utlöst i samband med matlagning. Kontroll och återställning.