Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Konsum Dragonen i Ystad. Ingen brand. Orsak är tekniskt fel. ärendet lämnas över till anläggningsägare.