Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Drottning Margaretas väg. Ingen brand. larmet utlöst av rök från levande ljus. Räddningstjänsten återställer larmet.