Automatiskt brandlarm Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm på Ängaskolan som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare kontaktas som byter detektorn under förmiddagen.