Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlam på Färsinga Lärcentrum som utlöst på grund av okynneshandling av ungdomar. Kontroll, information och återställning. Samtal med anläggningsskötare.