Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas till Ystad lasarett på ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med hantverksarbete. Kontroll, återställning och samtal med anläggningsskötare.