Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till Gärsnäs skola. Ingen brand. Ärendet lämnas över till anläggningsskötare.