Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Sandbäcksskolan. ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning.