Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Blenta AB. Ingen brand. Ärendet lämnas över till anläggningsägare.