Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning. Återställer larmet. Anläggningsskötare kommer till plats och övertar ärendet.