Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset. Larmet utlöst på ett asylboende i området. Ingen brand. Orsak är troligen rökning på rum. Räddningstjänsten lämnar över ärendet till anläggningsskötare.