Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Gråbrödraklostret. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av hantverkare. Återställning av larmet. Anläggningsskötare kommer till plats och övertar ärendet.