Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Österportskolan. Ingen brand. Larmet utlöst av att någon använt parfym i anslutning till en detektor. Ärendet lämnas över till anläggningsskötare.