Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn larmas till Simrislundsskolan på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av damm. Vädring, kontroll och återställning.