Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas till Ystad teater på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av damm i samband med städning. Kontroll och återställning.