Automatiskt brandlarm

Station Borrby/Löderup åker på automatiskt brandlarm till Löderups gården. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av intryckt larmknapp. Räddningstjänsten lämnar över ärendet till anläggningsskötare.