Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl åker till Ystads spa och konferenshotell på ett automatlarm. Ingen brand, kontroll och återställning.