Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker till Ängsklockan i Nybrostrand på ett automatlarm. Ingen brand, kontroll och återställning.