Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning. Fastighetsägare på plats för uppföljning och vidare åtgärder.

Lämna ett svar