Automatiskt brandlarm

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som visar sig utlöst på grund av slipdamm från hantverksarbete. Kontroll, information till berörda och återställning av anläggningen. Anläggningsskötare på plats övertar ärendet.

Lämna ett svar