Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset. Ingen brand. Hantverkare är orsak till larmet. Återställer larmet och lämnar över ärendet till anläggningsskötare som kommit till plats.

Lämna ett svar