Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm till Kastanjeskolan. Ingen brand. Larmet utlöst av damm i detektor efter städning. Återställer larmet och lämnar över ärendet till anläggningsskötare.

Lämna ett svar