Automatiskt brandlarm.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas på ett automatiskt brandlarm, ingen brand. Trolig orsak varför larmet löst kan vara värmen på vinden. Kontroll och återställning. Information till personal på plats.

Lämna ett svar