Automatiskt brandlarm.

Station Ystad och yttre befäl larmas på ett automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak. Undersöker utrymmet och återställer larmet. Informerar personal och anläggningsskötare om händelsen.

Lämna ett svar