Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Nedraby vattenverk. under framkörning inkommer uppgifter om att det inte är någon brand på objektet. Personal på plats och kan konstatera detta. Samtidigt får station Ystad nytt larm gällande trafikolycka.62-2030 åker fram till objektet och återställer larmet och resten av station Ystad åker på trafikolycka.

Lämna ett svar