Automatiskt brandlarm

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Det finns ingen detektor som löst ut. Kontroller och återställning. Fastighetsägarens jour kontaktas och tekniker skickas till platsen.

Lämna ett svar