Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas till en större industi där det automatiska brandlarmet löst ut. Räddningstjänsten kan inte finna orsaken då ingen detektor har löst ut. Anläggningsskötare kontaktas och beger sig till platsen. Kontroller och återställning.

Lämna ett svar