Automatiskt brandlarm.

Station Tomelilla larmas på ett automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak. Kontroll och återställning. Anläggningskötare informerad att tekniker måste kontrollera orsaken för åtgärd.

Lämna ett svar