Automatiskt brandlarm

Befälet i Simrishamn åker till flyktingmottagningen där det automatiska brandlarmet utlöst. Orsak är intryckt larmknapp. Ansvarig är på plats och uppmanas att agera brandvakt till anläggningsskötare kommer till plats och byta larmglaset.

Lämna ett svar