Automatiskt brandlarm

Station Ystad samt yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som troligen utlöst av fukt i kombination med hastigt fallande utetemperatur. Servicetekniker informeras för åtgärd under dagen. Kontroll och återställning.

Lämna ett svar